Nyhtestablå

Barn & skola

Vad finns det för skulpturer runt omkring din skola? Finns det några spår av forntidens människor i närheten? Stockholms läns museum erbjuder dig som är lärare ett programutbud med inriktning på arkeologi, konst och historia. Du behöver inte lägga ned tid och pengar på resor – vi kommer till skolan. Vi erbjuder också program i museibyggnaden i Dieselverkstaden, bland annat till våra tillfälliga utställningar. Ledstjärnan i vårt pedagogiska arbete är dialogen med eleverna och deras perspektiv på vad som är viktigt att bevara. Våra program är för alla barn.

VÅRENS SKOLPROGRAM 2016
Klicka på rubrikerna ovan Årskurs F, Årskurs 7-9 samt Miniutställningar och konstmappar så ser ni vilka program som går att beställa under våren 2016. Programmet i sin helhet kan även laddas ner här (pdf)

Boka skapande skola
Titta gärna på några av de skolprogram vi arbetat med tidigare som inspiration till nya Skapande skola-projekt. Kontakta Rebecka Walan (konstprojekt), rebecka.walan@stockholmslansmuseum.se, 08-586 194 44 eller Jennifer Shutzberg (arkeologi och kulturav), jennifer.shutzberg@stockholmslansmuseum.se, 08-586 194 53 och diskutera vad som kan passa dina elever.

Konstmappar
Stockholms läns museum erbjuder konstmappar och miniutställningar till skolan som arbets- och studiematerial. Det är ett lätt och inspirerande sätt att introducera barnen till konstens värld. Till varje mapp och utställning hör en handledning med information om konstnären/konstnärerna och om bilderna som ingår. Här finns också tips på hur man kan arbeta praktiskt med skapande arbete och bildanalys.

Konst på plats
Hur skulle den offentliga konsten se ut om länets tonåringar fick bestämma? 

KulTur
KulTur är ett roligt hjälpmedel för femteklassarnas historielektioner. Sverige har ett rikt kulturarv. Arvet har digitaliserats och samlats i en lekfull och utmanande app för barn och unga, gjord av Svenskt Kulturarv och finansierad av Svenska Postkodlotteriets kulturstiftelse. Elever, mellanstadielärare och museipedagoger har samarbetat med att ta fram denna app som ska göra historielektionerna roligare.

Gå in och titta på frågorna som gäller Stockholms läns museum >

Gå till KulTur Quiz >pedagogik allmän Upptäck forntiden.

skola-orm Midgårdsormen, från "Konst på plats"