Nyhtestablå

Hallonbergen Live program

Välkommen till Hallonbergen den 19/11 då Bibliotek Sundbyberg, Fritidsgården Fritiden och Kultur Sundbyberg i Hallonbergen Centrum bjuder på program i samarbete med Stockholms läns museum, Slöjd Stockholm, DIS/ Dans i Stockholms stad & län, Regionbibliotek Stockholm, Film Stockholm och Länsmusiken i Stockholm.

Alla programpunkter är gratis!