Nyhtestablå

Skapande skola

Flera av Stockholms läns museum skolprogram går att göra inom ramen för regeringens kultursatsning "Skapande skola", som omfattar årskurserna F-9.

I programmen Konst i skolan, Upptäck skulptur, Konst på plats arbetar vi med bildanalys och övar ett aktivt och kreativt seende. Varje program erbjuder skapande verksamhet som ger en fördjupad förståelse för den teknik och det konstnärliga utryck som eleverna först studerat, tex skulptur, måleri, teckning. Målet är att eleverna ska finna ett eget uttryck i både ord och bild genom att uppmuntra och handleda eleverna i dialogen om konstverken och i det egna skapandet.

Två av våra program, Upptäck skulptur och Konst på plats, har inriktning på offentlig konst då vi fokuserar på den konst som finns i närheten av skolan. Med programmet Konst på plats är också ett mål att offentliggöra elevernas egna förslag på offentliga verk genom vår webbplats. Med detta vill vi tillgängliggöra de tankar och åsikter som de unga har.

Om ni har egna önskemål kan vi skräddarsy program och projekt tillsammans. Vi arbetar gärna tillsammans med kommuner för att erbjuda skolan bästa möjliga skapande verksamhet. Kontakta oss gärna innan medel söks.

För mer information om Skapande skola se Kulturrådets och Kulturdepartementets hemsidor.

http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/skapandeskola/Detaljerad-information/

http://www.regeringen.se/sb/d/13164/a/88180


MER INFO
Kontakta oss för mer information eller förslag. Ring Rebecka Walan, 08-586 194 44.skolan-tippen Tippen i Vårby. Från "Bilden, platsen och du."

skola-klippa Klippa vid sjön Trehörningen. Från "Bilden, platsen och du."