Nyhtestablå

Bibliotek

Länsmuseet har ett referensbibliotek med över 10 000 titlar. Bibliotekets huvudinriktning är länets kulturhistoria, arkeologi, bebyggelse och offentlig konst. Böckerna är ordnade både efter ämnesområden och kommunvis.

Biblioteket är i första hand avsett för museets personal och böckerna lånas därför inte ut. Har du frågor om biblioteket eller vill boka tid för ett besök går det bra att kontakta Lennart Rosander, lennart.rosander@stockholmslansmuseum.se, 076-526 94 30 eller museets växel 08-586 194 00.