Nyhtestablå

Faktabanken

Länsmuseets faktabank är till för dig som vill gå lite djupare in i länets kulturhistoria och kulturmiljöer.

Här kan du komma till vår stora fotodatabas där du kan bläddra runt bland tiotusentals bilder från länets alla hörn.

Här hittar du också in till vår uppmärksammade byggnadsvårdsguide. En guide där du kan få råd och tips inför renoveringen av ditt hus, men också litteraturtips och mer information om lagar och bestämmelser.

Du kan också få lite mer information om länet som helhet, om runor och andra kulturmiljöer i länet.LD99-0446 Runor och ruiner.

LX2004-0425 Utanpåliggande kammarlås med spolformigt vred och regel.