Nyhtestablå

Dörrgångjärn

Medeltid
De äldsta dörrgångjärnen är de smidda gångjärnsbeslagen. De var långa och smala och hängdes upp på hakar i dörrkarmen. De hängde upp dörren men bidrog även till att hålla samman dörrens plankstomme.

Gångjärn
1500-1600-tal
När den medeltida plankdörren, på 1500-talet, avlöstes av dörrar med ramverkskonstruktion ersattes bandgångjärnen av vertikala gångjärn. Gångjärnen kunde vara enkla eller rikt utformade. De tidiga 1500- och 1600-talsgångjärnen hade både en dekorativ och en bärande funktion och återfinns i slott och herresäten. Här återfinns två typer, dels s k bockhornsbeslag, dels genombrutna, dekorativt utformade rektangulära plattor, s k plattgångjärn.

Gångjärn
1700-tal
Plattgångjärn från det tidiga 1700-talet hade en pepparkaksliknande form, s k pepparkaksbeslag. Under århundradets gång blev plattgångjärnen enklare till sin utformning.

Gångjärn

Under 1700-talet tas gångjärn som fälldes in i dörren och fästes i dörrens karm i bruk, s k stolpgångjärn. 1700-talets stolpgångjärn hade rikt utformade knoppar.

Gångjärn
1800-tal
Under 1800-talet fick stolpgångjärnens knoppar en enklare utformning. Vanlig var en modell med en knopp i form av en rund kula. Kring 1860-70 kom knoppar med konisk form, en modell som fanns kvar långt in på 1900-talet.

Gångjärn

Under mitten av 1800-talet inleddes en omfattande fabrikstillverkning av gjutjärnsdetaljer och smidesbeslag. I äldre tid var det naturliga att återanvända och reparera de smidda byggnadsdetaljer som gått sönder. Hantverkskunnandet fanns nära till hands och det var enklare och billigare att laga än att låta nytillverka. Gångjärn före 1800-talets mitt var alltid handsmidda. Med det ökade utbudet av industriellt tillverkade produkter under 1800-talet byttes mycket av det äldre smidet ut.

Till garderober användes enkla ledgångjärn, handsmidda fram till mitten av 1800-talet, därefter maskinellt tillverkade. Efter 1800-talets mitt blev det vanligt att använda samma typ av stolpgångjärn till garderober som till fönster.

Gångjärn

1900-tal
Den koniska formen på stolpgångjärnens knoppar finns kvar in på 1900-talet. Förenkling sker så småningom och stolpgångjärnen tillverkas utan knopp.

LSLX2003-0257 Dörrgångjärn med kulformig knopp, tidig 1800-talstyp.

L2001-0054/06 Tvåfyllningsdörr.

LX2004-0367 Stolpgångjärn med 1700-talsutformning.

LX2004-0405 S k bockhornsbeslag, 1600-tal.

LX2004-0414 Plattgångjärn fick under 1700-talets gång en enklare utformning.

LX2004-0415 Plattgångjärn från 1700-talet kallas ibland pepparkaksbelag.