Nyhtestablå

Eldning i kakelugnar

Innan man börjar elda i kakelugnar som inte använts på länge måste man först besiktiga och provtrycka skorstenar och eldstäder. En kakelugn som inte eldats på tre år omfattas av eldningsförbud. Kontakta skorstensfejarmästaren i kommunen för att kontrollera att den är brandtekniskt säker. En otät kakelugn är farlig ur brandsäkerhetssynpunkt och p g a risken för förgiftning av rökgaser. Kakelugnen måste också sotas emellanåt och en sotare kan då också kontrollera att den är tät. Innan man börjar elda i en nyuppsatt kakelugn eller när man börjar elda efter sommaren ska man elda försiktigt i början så att ugnen vänjer sig.
 
Om en kakelugn ska användas effektivt är det viktigt att den eldas på rätt sätt. En brasa ska brinna ut helt och hållet innan man stänger spjället för att hålla kvar värmen. Eldar man hela tiden blir den lika oekonomisk som en öppen spis samtidigt som den också kan bli överhettad och spricka.
 
När du tänt en brasa skall spjället vara helt öppet. När brasan tänts stänger man plåtluckorna (om det finns ytterluckor ska de stå öppna). Öppna dragluckorna helt så att elden får fart. När elden tagit sig ordentligt stänger man dragluckorna och skjuter försiktigt spjället till 2/3 eller hälften så att elden brinner långsammare. Om det ryker in öppna spjället något. Låt sedan brasan brinna i fred. Lämna spjället något öppet till dess glöden slocknat helt. När glöden slocknat helt stänger man spjället.
 
Det är av stor vikt att veden är torr för att få en bra brasa. Ett mer miljövänligt alternativ är eldning med pellets, ett biobränsle som är torrare och renare än ved. Pellets ger en mer fullständig förbränning och små utsläpp. Om man eldar med pellets i kakelugnen eldar men i en s k pelletskorg.

LSLX2004-1081 Kakelugn