Nyhtestablå

Eternittak

På 1930-50 talen blev eternit ett populärt byggnadsmaterial. Plana och falsade eternitplattor i olika former förekom. Dessa tillverkades i ljusgrått (ofärgad), mörkgrått och tegelfärg.

Under 1930-talet blev eternitplattan, speciellt diagonal- och fasettplattan, ett billigare alternativ då man skulle ersätta de uttjänta gamla spån-, halm och papptaken. Ett eternittak kostade mindre än hälften mot ett tegeltak och det krävde inte någon förstärkning av den befintliga takstolen.

På 1970-talet upptäcktes att asbesten i eternit var farlig varefter importen av materialet förbjöds. Därefter förbjöds även hantering av eternitmaterial för annan än yrkesmän med skyddskläder och andningsskydd.

KL