Nyhtestablå

Färgborttagning

Det finns flera olika metoder att ta bort färg på. Man kan använda sig av torrskrapning, varmluft, kemikalier eller infraröd värme. Vilken metod man ska välja beror på underlaget, var färgen sitter och hur stor yta det rör sig om.
 
Om underliggande färglager skall sparas är torrskrapning bra. Varmluftspistoler mjukar upp gammal färg och gör det enklare att skrapa. När färgen värms upp med värmepistol kan giftiga beståndsdelar frigöras. Använd andningsskydd. Denna metod används med försiktighet eftersom bakomvarande material såsom lindrev och mossa kan börja brinna.
 
Med infraröd värme kan man värma upp färg utan att bakomvarande material börjar brinna. Till fasader finns specialbyggda aparater. Eftersom alla färglager försvinner vid färgborttagningen är det viktigt att behålla dokumentationsytor eller s.k. färgtrappor på fasad och snickeridetaljer.
 
Färgborttagning med kemikalier kan innebära stor miljöbelastning. Det är viktigt att underlaget rengörs innan målning, kemikalierna kan annars lagras i underlaget. Lut är inte att rekommendera som färgborttagning eftersom den urlakar träet och gör det sprött. Om lut används måste träet neutraliseras med ättika och vatten. 
 
Hur man gör en färgtrappa
När man gör en färgtrappa kan man antingen använda ett fint sandpapper, skrapa sig ner i färgskikten med en skalpell, eller använda sig av färgborttagningsmedel. I första hand bör man skrapa på ställen där förslitningen av färgen är minst, t ex på norrfasader i anslutning till foder under takutsprång e t c. På foder och knutar kan färglagren vara välbevarade vid sidorna.
Man bör uppmärksamma att målningen till viss del kan ha förändrats genom smutsning och åldrande eller att pigmentet kan ha ändrat kulör. För att närmare likna ursprungskulören kan man stryka ren linolja på den åldrade linoljefärgen. En oljefärg bleks dessutom i ljus och gulnar i mörker. 
 
Ett tips är att spara färgtrappan som dokumentationsyta så att det även i framtiden finns möjlighet att se vilka kulörer som har använts.
 
Tänk på att linoljefärgslager är tunna, mycket tunnare än färglager av moderna färger. Det understa lagret mot den omålade ytan kan vara grundfärgen som aldrig varit avsedd att synas. Det krävs tålamod när man skrapar fram färglager."

KL