Nyhtestablå

Funktionalism

Med Stockholmsutställningen 1930 slog funktionalismen igenom som stil. Den moderna tidsåldern skulle få en lika rationell arkitektur. Den tidiga funktionalismen karaktäriseras av att husen komponeras som geometriska ytor och volymer, med kuben eller cylindern som grundform. Man strävade efter att åstadkomma former som uttryckte funktionen och konstruktionen. Fasaderna var släta, enkla och odekorerade. Taken skulle vara plana och utan taksprång och fönstren dimensionerades fritt, ibland som fönsterband eller över hörn. Stora altaner och balkonger blev vanliga. Funktionalismen hade också en social ambition, då man ville kunna skapa moderna välutrustade bostäder åt alla. Husens planlösning blev i samband med funktionalismen öppnare speciellt i de större villorna. Planförändringar för att bättre kunna utnyttja bostaden, var något som arkitekterna bakom Stockholmsutställningen lade stor vikt vid. Vardagsrummet skulle användas som samlingsrum för hela familjen medan köken förminskades till ett minimum. Syftet var att förändra människors syn på bostaden. På 1930-talet påverkades husens utformning också av bilismen. Allt fler hus ritades under senare delen av 1930-talet med garage.

Exempel från Stockholms län är Tulemarken i Sundbyberg, Södra Ängby i Bromma och Edsvikens villastad i Sollentuna.

Ledande arkitekter

På kontinenten hade den modernistiska arkitekturen växt fram redan på 1920-talet. En av de ledande arkitekterna var schweizaren och fransmannen Le Corbusier. Av betydelse var också Bauhaus-skolan. De nya idealen presenterades i skrifter och på stora idéutställningar. Bostadsutställningen i Stuttgard 1927, där det funktionalistiska bostadsbyggandet lanserades, inspirerade de svenska arkitekterna. I spetsen för den funktionalistiska rörelsen i Sverige gick Gunnar Asplund, Sven Markelius, Eskil Sundahl, samt Gunnar Sundbärg, Uno Åhrén och Wolter Gahn. De nämnda arkitekterna deltog på Stockholmsutställningen 1930 och tillsammans med Gregor Paulsson gav de också ut propagandaskriften acceptera. Det var den nya tiden, den demokratiska utvecklingen och den moderna tekniken som skulle accepteras.
Byggmästare Olle Engkvist ritade ett stort antal villor i Stockholms trädgårdsstäder, många  av dessa i funktionalistisk stil.

CALF98-0005/07 Funkisvilla i Södra Ängby, Stockholm.

LD2002-0328 Slätputsade fasader, platt tak och fönster som placerats fritt kännetecknar funktionalismen.