Nyhtestablå

Herrgårdar

Det är bland annat i mälardalen vi finner de större godsen. De största och äldsta herrgårdsanläggningarna vi har bevarade i länet härstammar från 1600-talet. De fick ofta sina arealer genom sammanslagning av hemman från flera byar som härigenom helt utplånades.

I en vid omkrets kring Stockholm kom huvuddelen av marken att övergå i adelns ägo. För att dessa ägor skulle vara befriade från skatt krävdes att de var ståndsmässigt bebyggda. Under denna period fick ombyggnader och nyanläggningar av herrgårdar en sådan omfattning att praktiskt taget alla äldre gårdar kring Stockholm byggdes om eller försvann. Samtidigt ökade torpen i antal och nyodlingar i form av torpställen var vanligt i stockholmstrakten från mitten av 1700-talet. Under 1800-talet blir statarsystemet vanligt och statarnas ofta undermåliga bostäder byggs i närheten av herrgårdarna.

GN/FMRLX99-0242 Steninge barockanläggning. Sigtuna.

LD99-0405 Stora Väsby. Litografi 1881.

LX2002-0315 Gömmartorp 1906. Huddinge.