Nyhtestablå

Interiörer

Interiörerna i sommarvillorna var omsorgsfullt utformade. Sommarbostaden skulle inte vara enklare än vad man var van vid från stan. Det viktigaste rummet i alla typer av sommarvillor var salen. Salen placerades ofta mot norr innanför verandan. Salen användes som matsal och samlingsrum. Orienteringen medförde att husets viktigaste rum inte hade direkt solljus. Likaså sängkammaren placerades helst mot norr, gärna med utsikt mot vattnet.

Runt 1900 blev det vanligt med s k dagligrum eller storstuga. Rummet var avsett för samvaro och måltider. De flesta sommarvillorna hade dock fortfarande sal och sällskapsrum åtskiljda.

KL

 LX2004-1181 Bevarad köksinredning i sommarvilla, Baldersvik

LD2004-0127 Salong med utsikt mot glasveranda. Sommarvilla Höganäs.