Nyhtestablå

Isolering

I slutet av 1800-talet, när tunnare och glasade parytterdörrar blev vanliga lösta man problemet med drag och kyla genom att dubblera ytterdörrarna. Luften mellan dörrbladen isolerade.
 
I det längst bör man försöka behålla den gamla dörren. Om en gammal dörr är inåtgående – låt den sitta kvar i sitt ursprungliga läge. Förbättra tätningen med yllelist och se om den ändå inte kan duga som enkeldörr även i fortsättningen. Det blir nämligen en stor skillnad på fasadens utseende om man flyttar ut en dörr till yttre väggliv, när den från början var tänkt att sitta längst in i karmen.
 
En kanske ännu bättre lösning är att komplettera med en utvändig ytterdörr som tas bort under den varma årstiden.
 
Dörrbladen kan också förses med en påbyggnad, vanligen på insidan. Att göra dubbla dörrar innebär större täthet och framstår för många som en nödvändig komfort. Det vanligaste är då att dörren hängs om och görs utåtgående.

LS/LvLWLX2003-0249 Isolering av ytterdörr.