Nyhtestablå

Kakelugnar tidigt 1800-tal (Empire)

Vid 1800-talets början, under empiren, blir postamentkakelugnen populär. Den når bara halva rumshöjden då den bär skulpturer eller urnor. Den gjordes vanligen helvit med sparsam dekor av reliefgjutna listverk av pärl- och äggstavar, palmett- och akantusrankor.

En annan kakelugn som förkom i högreståndsmiljöernas bostadsrum, borgarhem och på bondgårdar var en stor och rak kakelugn, sällan lägre än tre meter. Kakelugnen var vanligen vit, ibland med dragning åt grått. Dekoren bestod endast av en fotsims i relief och ett arkitektoniskt uppbyggt överstycke. Ibland kunde den ha en luckförsedd nisch och en del ugnar har en platta i relief med motiv som sfinxar, korslagda facklor eller ymnighetshorn. Napoleontidens glorifiering av kriget satte också spår i dekorationen med svärd, hjälmar och fanor. Denna typ av kakelugn var vanlig fram till ca 1860.

Ute i landet tillverkades parallellt lokalt utformade kakelugnar. Dessa kakelugnar följer stilutvecklingen i stort men har ofta stänkdekor i olika färger, t ex brunt och lila. Vid 1800-talets mitt kom en ny färgställning på stänkkakelugnarna; röda stänk mot senapsgul botten.

Kakelugn

Kakelugn

LSLX2002-0047 Postamentkakelugn från 1800-talets början.

LX2004-0372 Empirekakelugn.

LX2004-0374 Pendang till kakelugn. Empireinredning.

LX2004-0378 Rund vit kakelugn, 1800-tal.