Nyhtestablå

Kalkfärg

Kalkavfärgning av puts
Att stryka putsen med en blandning av kalk och vatten är det billigaste och mest genuina sättet att avfärga en putsad yta
Blandningen skall bestå av 15-20 % kalk och 80-85 % vatten. Först efter fyra till fem strykningar ger den en täckande effekt och en vit och skimrande yta. Den första och sista strykningen brukar göras av det vatten som bildas om kalken får sjunka till botten i en hink. Ytan får då en extra förstärkning som gör den hållbar och mindre smetfri. 
 
Kalkfärgen kan färgas med kalkäkta pigment (s.k. jordpigment som tillsätts i den ovan beskrivna lösningen). Exempel på jordpigment är alla ockror (t.ex. guldockra), bränd och obränd terra di sienna (brunröda färgtoner), umbra (varmt grå eller grågröna färgtoner), järnoxider (röda färger). Blått och grönt har sällan förekommit som kalkfärg i äldre tider ). Det enda äldre kalkäkta blå pigmentet, kobolt, var för dyrbart att använda till fasader. Blåaktiga färgtoner erhölls istället genom att blanda kimrök i kalken. På 1930-talet började man använda ett grönt pigment, kromoxidgrönt, i kalkfärg.
 
Avfärgningen bör ske under frostfri säsong och helst inte i starkt solsken.
 
Kalkputsning och kalkavfärgning är ingenting för amatörer utan bör göras av fackfolk. Delar som inte skall avfärgas bör täckas. Det är särskilt viktigt att täcka fönsterglas då det är känsligt för kalk.

KLLX2003-0508 Kalkfärgsprover.