Nyhtestablå

Kök

Med avseende på teknisk och sanitär standard skiljde sig 1960-talets villa från den föregående periodens egnahem. Köket fick en mer omfattande teknisk utrustning. Under denna period började man också gå ifrån den strikta uppdelningen mellan kök och matrum och barköken blev populära. Färgade vitvaror var mode, likaså färgade plastmattor på golvet och färgat kakel över diskbänken.

Under 1970-talet bröts den funktionalistiska kökstraditionen helt. Köken skulle i stället åter fungera som ett ”allaktivitetsrum” för hela familjen. De släta köksskåpen ersattes av luckor med profilerade lister. ”Allmogestilen” skulle symbolisera en äldre tradition. Väggarna målades eller tapetserades med plastbelagda tapeter som kunde tvättas av. Modernt blev lackad furu som användes till skåpluckor, tak och möbler. Spånskivorna som redan introducerats under 1930-talet blev på 1970-talet det vanligaste materialet i köksinredningar.

CAWPL-1060 Kök i WP-villan i Berghem 1967.

LX2004-0737 Färgsättning från slutet av 1960-talet.