Nyhtestablå

Webbplatsen Kulturarv Stockholm

Länets digitala kulturarv har en gemensam plattform, webbplatsen Kulturarv Stockholm.
Här kan du söka i databaser, hitta bilder och texter och länkar till digitaliserat material. Vi börjar med att visa det som redan finns ute på internet men hoppas på att du sedan kan hjälpa oss att lägga till mer.

Kollektiv kulturarv
Kollektivt kulturarv är vårt och Stockholms läns hemygdsförbunds sammarbete med länet hembygdsföreningar om deras bildsamlingar. Syftet är att bidra till att hembygdsföreningarnas bilder digitaliseras, bevaras och tillgängliggörs. Det finns redan många intressanta bilder att ta del av, testa gäran och söka på Kulturarv Stockholm.

Industrihistoria
På webbplatsen finns ett omfattande material om länets industrihistoria. En sektion behandlar till exempel hur Stockholms försörjdes med mat och byggnadsmaterial.

Riksintressen och hembygdsgårdar
Här hittar du också sidor om länets riksintressen. Liksom vårdplaner för många hembygdsgårdar.

Kulturarv Stockholm - är ett samarbete mellan Stockholms läns museum, Stockholms läns hembygdsförbund och Stockholms stadsmuseum.

www.kulturarvstockholm.se

LoggaLD2005-0153 Hamnen

LD99-0381 Vandring i Kista.