Nyhtestablå

Kulturmiljöer i kommunerna

Här kan du läsa om de kommunala kulturmiljöerna. Med kulturmiljöer menar vi områden där fornlämningar, byggnader och andra lämningar efter hur människor utnyttjat området, tillsammans med det landskap de ligger i, berättar en viktig del av vår historia.

Materialet är en sammanställning av de områden som avgränsats i det omfattande arbetet med kommunala kulturmiljöprogram. Detta genomfördes i under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Eftersom det gått en tid sedan dess kan förhållanderna i miljöerna ha ändrats.

Sök efter kulturmiljöer i din kommun!

Välj en kommun och klicka på sök:


Eller ange ett platsnamn eller en del av ett namn och klicka på sök:

LD2001-0089-b Fiskebod på Horsten

ldng2008-0616 Silo på Kvarnholmen.