Nyhtestablå

Målning

Traditionella färgtyper för exteriört måleri
De traditionella färgerna är fördelaktiga både ur teknisk, praktisk och estetisk synvinkel. 
De låter till skillnad från moderna färger fukt vandra genom färgskikten, "träet kan andas". Traditionella färger åldras i jämn takt och på ett sätt som tillåter löpande underhåll. Framförallt är de historiskt riktiga att använda i samband med målningsarbeten på äldre bebyggelse. Se vidare under resp. färgtyp.
 
Hur ser jag vilken färgtyp det är målat med?
 
Linoljefärg 
Väl bibehållen linoljefärg har spår efter penseln och träets struktur. Om färgen är för tjockt pålagd kan det bildas rynkor. När utvändig linoljefärg åldras blir den matt och kritar. Med tiden krackelerar den i små rutor (ormskinn), som vittrar ner till öar. Till slut blottas det grånade träet helt. 
 
Linoljefärg löses snabbt upp av 10-procentig sodalösning. 
 
Alkydfärg
Alkydfärg bildar en tjock och slät yta som jämnar ut underlagets struktur. När färgen åldras krackelerar den i rutor (krokodilskinn), som kan spjälka loss från underlaget. Flagorna blir stora och spröda.
 
Färgen löses långsamt upp av 25-procentig ammoniaklösning.
 
Akrylatfärg (plastfärg)
Akrylatfärg får en slät yta, men på nära håll kan man se små kratrar där den har blivit tjockt pålagd. Underlagets struktur döljs av det tjocka färgskiktet. Utomhus kan plastfärgen lossna i stora flagor. Flagorna kan vara mjuka eller hårda, men mjuknar vid uppvärmning. Färgen drar ofta med sig träets ytskikt.
 
Akrylatfärg löses upp av T-sprit.

Kalkfärg
Kalkfärg åldras jämnt och har en matt yta med lyster.
Gasutveckling uppstår då man stryker på 10-procentig saltsyra.

KLLX2003-0159 När alkydoljefärg flagar är det med stora hårda färgflagor.

LX2003-0162 När akrylatfärg (plastfärg) lossnar från underlaget kan man dra bort den som en plastfilm.

LP2004-0150 Virket i det plastfärgsmålade balkongräcket har ruttnat!

LX2004-0729 Linoljefärgsmålad fyllningsdörr med synliga penseldrag.