Nyhtestablå

Papptak

Papptak förekom historiskt sett under kort tid. Papp till taktäckning introducerades och kanske t o m uppfanns i Sverige i slutet av 1700-talet. Papptäckningen slog igenom i mitten av 1800-talet då maskinell tillverkning av papp introducerades. Under rekordåren var asfaltspapp vanligt.

Det var främst mindre bostadshus, ekonomi- och industribyggnader som täcktes med papptak. Fördelarna med papptak var att det var billigt och enkelt.

Papptäckningstekniken har varierat. Till att börja med tillverkades pappen i ark som lades i diagonala rader. Från 1860-talet när papp började tillverkas i långa våder blev listtäckning vanligast. Listtäckning innebar att pappen kunde spikas i lodräta lister istället för i takpanelen. En annan metod som förekommer är enkel och dubbel horisontellt lagd slättäckning.

KLLX2000-0218 Papptak med listtäckning, Sjöviken.

LX2000-0063 Hus med inglasad veranda och listtäckt papptak.

LF2002-0091/13 Listtäckt papptak Överjärva gård.