Nyhtestablå

Plåt

I början på 1960-talet lanserades träpanelimiterad plåt som man ansåg vara ett underhållsfritt material. Vid tilläggsisolering av äldre villor kom plåten att användas. Slät falsad plåt passar bäst till takkupor och burspråk, den skall således inte användas som fasadmaterial på villor.

På 1930-talet blev balkongfronter med sinuskorrugerad plåt populärt. Numera byts dessa balkonger ofta ut mot trapetskorrugerade fronter, vilket ger ett mycket klumpigare intryck.

CA