Nyhtestablå

Plåttak

Om några plåtar är dåliga och sönderrostade betyder det oftast inte att hela taket måste bytas ut. Äldre plåt har ofta högre kvalitet än dagens plåt. Det finns dock spröda och svårarbetade plåttak, t ex från 1970-talet, som inte tål att falsöppnas och falsas om. Det innebär att hela taket måste läggas om, även om bara enstaka plåtar är dåliga.

Oftast kan mindre otätheter tätas med specialspackel men om skadorna är större bör en plåtslagare anlitas. Att lägga om ett falsat plåttak är ingenting för amatörer.

En av de vanligaste orsakerna till att plåttak läggs om är klammerlossning. Om det är stora ytor som är dåliga lägger man i allmänhet om hela taket, av praktiska och ekonomiska skäl

Taket på en byggnad utgör en viktig del av helheten. Ett äldre plåttak är värdefullt att bevara. Ersätt inte ett falsat plåttak med bandplåt, korrugerad plåt eller tegelmönstrad plåt.

Renspolning och rensning av ståndrännor, ränndalar och stuprör bör göras varje år. Se vidare under rubriken målning av plåttak.

Hur rostskyddar  och målar man ett plåttak?

Täta ommålningar av plåttak lönar sig på sikt. Om man målar taket vart fjärde eller femte år räcker det oftast med ett lager färg efter det att taket borstats och tvättats.  Taket bör dock målas om minst vart tionde år.

Förarbete
På ett tidigare målat plåttak är det viktigt att skrapa bort eventuellt löst sittande färg och stålborsta bort rost. Rostiga partier grundas därefter med rostskyddsfärg.

Därefter behandlas hela ytan med en rostskyddsfärg, en s k primer. Tidigare användes blymönja. För några år sedan blev det förbjudet för yrkesbutiker att sälja blymönja till annat än yrkesmän p g a att det är giftigt. De flesta yrkesmän vill heller inte arbeta med blymönja. Blymönja används dock fortfarande vid restaurering av speciellt värdefulla byggnader. En annan färg som idag ofta används inom kulturmiljövården är zinkfosfatfärg. Efter målning med zinkfosfatfärg skall det inte gå längre än ett dygn innan det första lagret linoljefärg stryks på.

Målning av plåttak
Det är svårt att måla plåttak eftersom det alltid sker under bar himmel. Det är viktigt att det inte förekommer smuts eller fukt mellan målningsomgångarna.

Minst två lager linoljefärg behövs och extra viktigt är att falsarna stryks ordentligt.

Ett nytt förzinkat tak kan inte målas förrän efter 2-5 år eftersom färgen inte fäster i ytan. Innan målning bör taket svepblästras för att erhålla en ren och ”uppruggad” yta som färgen verkligen kan fästa i.

En kompromiss är att använda plåt som är fabriksgrundad men som färdigstryks på plats. Det kan ibland vara ett ganska bra alternativ ur kulturhistorisk synvinkel.

Traditionellt målas plåt med s k linoljefernissa (= kokt linolja, inte den hartsprodukt vi idag brukar kalla ”fernissa”) och pigmentet kimrök.  Färgen finns fortfarande att köpa och är oöverträffad för målning på gamla plåttak.

Vid ommålning av tak är det viktigt att ta hänsyn till tidigare takkulör. Både för byggnadens karaktär, men också i vissa fall för hela stadsbilden. Det är viktigt att värna om och inte sudda ut kulörvariationer i städernas taklandskap.

KLLX2003-1288 Löv samlar fukt som om det får ligga kvar på sikt leder till rost.

LX2003-1285 Plåttaket har penselmålats med linoljefärg. Skorsten med plåtsvep som skyddar mot regn och snö.

LX2003-1286 Plåttak som penselstrukits med ren linoljefärg.

LP2003-0101 Grundmålning med zinkfosfatfärg på galvaniserad plåt.

LP2003-0103 Grundmålning med zinkfosfatfärg