Nyhtestablå

Puts

En putsad fasad har en livslängd på ca 50 år med normalt underhåll. Sönderrostade fönsterbleck, trasiga stuprör och läckande tak kan medverka till att livslängden förkortas. Den vanligaste skadan är att puts släpper från fasaden. Lossande puts orsakas av att vatten trängt in i putsen. En annan orsak kan vara att man tidigare utfört lagning med fel sorts bruk, vanligen ett hårdare cementbruk, eller att man målat med en för tät färg. Sprickor i fasaden kan orsakas av rörelser i husstommen. Om sprickorna sträcker sig diagonalt över väggen, kan det bero på sättningar i grunden. Småskador och sprickor behöver lagas omgående, för att inte förvärras.
 
Åtgärder
Kalkputs skall som regel användas vid reparation av äldre hus. Kalkputs kan ha svårt att få fäste på ett cementrikt putsunderlag. En cementbaserad puts är svårare att knacka ner vid en renovering eftersom den är hårdare.
 
Innan man renoverar sin putsfasad måste man ta reda på vilken typ av puts som använts, både i ytskikt och underlag. Putsade ytor skall alltid lagas eller målas med puts och färg som har den kemiska och tekniska sammansättning som stämmer med underlaget. 
 
Att själv bedöma vad en puts består av kräver både kunskap och erfarenhet. Det finns dock några ledtrådar. En puts med mycket cement i har mörkare grå färg jämfört med rent kalkbruk, men om cementhalten är låg kan det ändå vara svårt att se skillnad. Det finns också vit cement, vilket gör saken svårare. Man kan prova att smula sönder en bit puts mellan fingrarna. Går det lätt att smula sönder består putsen av kalkbruk (k-bruk) eller en blandning med cement och kalk (kc-bruk). Detta prov ger dock bara en antydan om vad som använts. För att få ett klart besked om putssammansättningen kan man skicka en bit puts på analys till laboratorium.
 
Putsning är ett arbete för yrkesmän och inte för den enskilda villaägaren. Det är viktigt att arbetet utförs korrekt och med rätt material. Enkla underhållningsarbeten med lagning av sprickor kan däremot husägaren göra själv.
 
Laga skador
1.    Ta bort löst sittande puts med hammare och mejsel.
2.    Fukta underlaget, (man kan använda högtryckstvätt under svagt tryck) och borsta rent med stålborste.
3.    Grunda håligheter med tunt utspätt putsbruk.
4.    När grundningen är torr, lägg på ordentligt med puts (slå på med brukslev) och dra bort överflöd med en brädbit (brädraka).
5.    Låt torka så pass mycket att brädrivningen kan göras. Detta innebär att man med en rivbräda drar bort överflödigt puts. Försök åstadkomma samma ytstruktur som på den omgivande fasaden.
 
Ommålning görs sedan vid rätt årstid (sommar, tidig höst) och lämpligt väder.

CALD2002-0199 Putsen bearbetas med handverktyg.

LD2002-0191 Putsen jämnas till med en rivbräda.

AN-21399 Putsen släpper från fasaden.

LD2000-0275 Oaxens kalkbruk. Skottkärra med bruk.

LF2002-0066/02 Putsen sprutas på fasaden - den vanligaste metoden idag.