Nyhtestablå

Rännor och stuprör

De första hängrännorna var tillverkade av en halv, urholkad trästam och förekom endast ovanför ingångsdörren. I övrigt fick vattnet droppa fritt.

På äldre hus är takrännorna ofta utförda som s k ståndrännor, inte som hängrännor. Stuprören är utförda i zinkplåt med vinklade, falsade krökar, inte pressade runda som i moderna stuprör. Vinklarna är skarpa och tratten profilerad. Häng och stuprör målades med linoljefärg i underlagets kulör.

Sedan 1970-talet prefabriseras stuprör med svängda krökar. Dessa säljs färdigmålade i svart, rött eller vitt.

Idag tillverkas traditionella stuprör med skarpa vinklar i galvaniserad zinkplåt. Dessa målas efter 3 - 5 år med ren linoljefärg i underlagets kulör.

KLLX2003-0072 Takfot med stånd- eller fotränna