Nyhtestablå

Skadedjur

Grävling
Grävlingen finns i så gott som hela Sverige, utom på Gotland och i fjällvärlden norr om södra Lappland. Normalt håller den till i löv- och blandskogar, snårlandskap, trädgårdar och parker. Den attackerar inte människor, men kan bita ifrån om den blir överraskad.
 
Grävlingen är aktiv i skymningen och på natten. Den är vanligen en enstöring, men kan gräva omfattande gryt som bebos av flera generationer av samma familjer. Grytet kan ha upp till 40 ingångar med ett invändigt intrikat tunnelsystem som löper i flera våningar. Bona byggs ständigt ut. För varje ny kull grävs en ny yngelhåla. 
 
Grävlingen kanske inte är det djur man i första hand förknippar med skador på hus. Men man bör se upp om den börjar boa in sig under en husgrund på tomten annars riskerar den underminera hela grunden och med det byggnaden. Goda råd som att fylla igen ingångarna hjälper föga, grävlingen gräver genast nya. Det gamla knepet att man med oväsen skrämmer bort den störningskänslige grävlingen - lyckas visserligen för stunden, men till hösten återvänder grävlingen igen. Likaså kan elstängsel för en tid hålla borta grävlingen, men bara tillfälligt. Det är mycket svårt att bli av med grävlingar när de väl etablerat sig, varför det bästa helt enkelt är att lära sig leva med dem så länge de inte gör någon större skada. 
 
Vid akuta problem rekommenderas att ta kontakt med kommunens viltvårdare.
 
LvLW