Nyhtestablå

Snickeri

Dörrkarm
Karmen kan ha satt sig om väggar sjunkit och dörren går då inte att stänga. Kan karmen tas bort utan att foder och lister skadas kan karmen tas ur och rätas till. Om inte detta går får man hyvla. Hyvling bör i första hand göras på karmens fals, så att åverkan på dörren undviks.
 
Dörrens ramträ
Skeva dörrar måste ibland riktas så att de blir plana. Riktningen sker enligt traditionell metod genom att sågsnitt i ramträet bryter virkets spänningar. Snitten fylls därefter med tunna kilar till dess att en plan dörryta erhållits.
 
Fyllningar
En sprucken fyllning kan behöva limmas ihop. Då kan det bli nödvändigt att ta isär dörren genom att slå ut trätapparna i ramens sammanfogningspunkter. Sätter man in en ny fyllning får den inte göras för stor, den  måste kunna svälla vid fuktig väderlek utan att spränga ramen. Hopfogningen av dörren måste ske på samma sätt som förut. Fyllningen ska ligga lös och rörlig i ramens spår.
 
Mindre lagningar
Låsen kan ha bytts ut och lämnat efter sig skador. Sådana skador kan lagas genom iläggning som limmas fast. Lagningsbitarna bör helst vara av gammalt virke och monteras så att ådringen följer virket.
 
Var rädd om befintliga beslag och se till att ta hand om dem vid en renovering. Om man behöver komplettera finns numera nytillverkade kopior av gamla modeller att köpa. Ibland kan det bli nödvändigt att specialtillverka. För renovering av smidda beslag krävs en smed.

LSLX2003-0263 Utbyte av dörrvirke.

LX2003-0260 Lagning av bräddörr.

LX2003-0248 Utbyte dörrvirke.