Nyhtestablå

Snickerier

Den vanligaste skadan är röta i fönsterbågens nedre del eller i spröjsarna. Prova om virket är friskt genom att sticka en kniv i fönsterbågens bottenstycke. Skadade delar byts ut genom iskarvning av nytt trä. Om bågarna inte går att reparera kan man överväga att behålla karmen och beställa nya bågar. Detta kräver noggrann uppmätning av varje båge då fönster förr tillverkades på byggnadsplatsen. De nya fönsterna måste tillverkas med de gamla fönsternas format, spröjsindelning, profiler och foder som förebild och av noga utvalt, kvistfritt kärnfuru. Fönstren skall placeras i samma förhållande till fasadlivet som tidigare.
 
Fönster tillverkades förr av särskilt utvalt virke. Träets hållfasthet medgav att dimensionerna på karmar och bågar kunde vara smäckra. Vid dagens fönstertillverkning har man inte denna sorteringsmöjlighet och virkets kvaliteten är sämre. 
 
Är träet i dåligt skick och du behöver göra lagningar börjar du med att försiktigt ta bort gammalt kitt för att avlägsna glaset. Gamla bågar går lätt att plocka isär genom att träpluggarna som låser hörntapparna tas bort. Kontrollera att alla tappar är hela samt att beslagen sitter fast. Om inte får du ta loss dem och spackla eventuella hål och sätta fast dem igen. Spackla bågen där du finner nödvändigt. Tänk på att stora spacklade ytor inte får samma levande yta som trä. Spackling skall ske efter oljning och med linoljespackel. (Linoljekitt går också att använda som spackel om man vill spackla torrsprickor på fönsterbågarna.)
 
Om man inte är snickarkunnig kan man lämna bågarna till en fönsterhantverkare. Det kräver snickerikunnande och hantverksskicklighet för att göra dessa reparationer och snickaren måste ha en känsla för virkeskvalitet för att kunna välja ett virke som motsvarar det gamla fönstret.

LSLF2002-0084/20 Lagningsarbeten på fönstersnickerier.