Nyhtestablå

Stationssamhällen

Järnvägens introduktion under 1800-talets senare del innebar en revolution för transport av både människor och varor. Hållplatserna lokaliserades ofta till obebyggd mark vid sidan av de gamla bygderna. Här uppstod en helt ny typ av samhälle - stationssamhället.

Bebyggelsen var till en början oreglerad. Så småningom bildades s k municipalsamhällen med lokal byggnadsordning. Nya hustyper som stationshus, järnvägshotell och godsmagasin uppfördes. Samtidigt växte bostadsområden med egnahemsbebyggelse fram i anslutning till järnvägsstationen.

Hållplatser i länet som utvecklats till stationssamhällen är bland annat Rimbo som började växa ut sedan Roslagsbanan invigts 1885, samt Mölnbo vid västra stambanan. Dessutom har många av de tidiga förortsbildningarna i Stockholms omgivningar utvecklats kring en hållplats vid någon av järnvägsbanorna.

GN/FMRLX98-0034 Vallentuna järnvägsstation med restauranten Flugan till höger, ca 1895.