Nyhtestablå

Stilutveckling 1970-tal

Den arkitektoniska gestaltningen och mångfalden av byggnadsmaterial under 1960- och 1970-talen gav upphov till en formrikedom som saknar motsvarighet i 1940- och 1950-talens småhusbyggande. Under denna tidsperiod är det därför svårt att urskilja en bestämd stil. Under senare delen av 1960-talet, och kanske framför allt på 1970-talet, påverkades arkitekturen starkt av strömningar i varuvärldens produktutformning mer än av någon bestämd arkitektonisk stil. Villorna blev större och mycket av bostadsytan avsattes för umgänge och representation. Precis som på 1960-talet hämtades mycket av inspirationen från USA och den amerikanska villan i ”ranch house style” blev populär.

Exteriört kunde villan vara klädd med tegel, trä eller en kombination av trä och tegel. Husens storlek varierade men planlösningarna var ganska likartade. Interiörens och bostadsplanens utformning hängde framför allt samman med om byggnaden var i 1- eller 1 ½- plan.

Ledande arkitekter

Den mångfald av stilar och former som man kan se i typhuskatalogerna under 1970-talet skiljer sig från arkitektkårens gängse stilideal. Den blandning av stilelement som efterfrågades av konsumenterna under dessa år var otänkbar för många arkitekter. En berömd arkitekt som indirekt påverkade Sveriges kataloghusindustri är Frank Lloyd Wright och hans berömda ”präriehus” som byggdes i början av 1900-talet. Dansk och spansk arkitektur påverkade också Sverige.

CA/FMRLD97-0209 En kombination av tegel och trä i fasaden på villan från 1970-talets mitt.

LD97-0205 Påkostad villa i Viksjö uppförd i slutet av 1970-talet.

ld2003-0214 Med "joddlarbalkong"