Nyhtestablå

Stilutveckling

På 1860 – 1870-talen förekom i huvudsak tre olika typer av sommarvillor. Den rektangulära villan, den s k Cottagevillan samt den s k Schweizervillan.

Den symmetriska, rektangulära sommarvillan

Den vanligaste typen av sommarvilla i Stockholms skärgård är den rektangulära villan med
s k  sexdelad planlösning. Det är genom verandorna och fönstrens utformning som sommarvillorna skiljer sig från villor med samma planlösning inåt landet.

Planlösningen var vanligen uppbyggd längs en lång axel. I byggnadens mittaxel förlades en öppen veranda i ett eller två plan, ibland med en frontespis ovanför. Ofta byggdes villan även ut bakåt, mot trädgården, så att planen blev korsformig.

Under 1880-talet blev den rektangulära villan med verandor och frontespiser den i särklass vanligaste villaformen i inre skärgården. Villatypen kunde varieras i sin utformning, allt efter byggherrens ekonomi och behov, men grundtypen är alltid urskiljbar. Oftast uppfördes villorna i ett och ett halvt plan, men ibland var de större och då ofta uppförda som två- eller flerfamiljshus.

Under 1890-talet uppfördes en del mycket stora enfamiljhus i skärgården, till skillnad från tidigare. De stora husen ersatte ibland tidigare, mindre byggnader. Tornbyggnader började förekomma på skärgårdshusen. Byggandet av enfamiljsvillor i skärgården fortsatte under 1900-talets början och den röda stugan med vita knutar under brutet tak blev vanlig. Den traditionella rektangulära villatypen förekom långt in på 1900-talet.

Cottagevillan
Den engelska cottagestilen slog igenom i Stockholms skärgård först runt 1870. Cottagevillan karaktäriseras av en mer oregelbunden eller asymmetrisk planform med genomgångsrum och verandor i vinklarna mellan byggnadsdelarna. Cottagevillorna i skärgården utgör en liten grupp, men de är betydligt fler än schweizervillorna. I många fall ”lånades” planlösningar och former från cottagestilen.

Schweizervillan
Schweizervillan karaktäriseras av ett stort tungt utkragat tak, öppna verandor, balkonger, omsorgsfullt lagd panel, samt schweizerdekorer, s k snickarglädje. Planlösningen var uppbyggd kring en kort axel. I Sverige uppfördes mycket få exemplar av den renodlade schweizervillan. Stilen kom dock att inspirera byggandet och många sommarvillor under 1870- och 80-tal försågs med snickarglädje.

KLLX2004-1367 Traditionell rektangulär villa med utbyggd veranda.

LX99-0058 Sommarvilla i Grävlingsberg, Nacka.

LX2004-1178 Sommarvilla uppförd år 1890, Hästholmen

LX2004-1122 Sommarvilla på Tynningö uppförd år 1908.