Nyhtestablå

Takets konstruktion

Åstak
Den äldsta och enklaste takkonstruktionen är s k åstak. Principen är att kraftiga stockar, mittås och sidoåsar, vilar på gavlarna och på eventuella timrade mellanväggar. På äldre hus är åsarna inknutade i gavelröstet, på senare byggnader är de inlaxade. Konstruktionen hör traditionellt till knuttimrade hus.

   ÅstakTakstol

Takstolar
Takstolar har funnits sedan medeltiden men blev vanliga först efter 1850. Takstolen möjliggjorde brantare takfall, stora takutsprång och placering av skorstenar mitt på nocken. En enklare form av denna konstruktion kallas sparrtak. Namnet sparre avser själva den sågade eller bilade virkesdelen som bär taket, även kallad högben.

Om takstolarna är utförda av sågat virke har de troligen tillkommit under 1900-talet. I äldre takstolar är virket bilat.

Yttertakets konstruktiva stomme och bärningen för taktäckningen t ex panel eller läkt, kallas med ett gemensamt namn för taklag.

Takfot
Takfoten är en viktig detalj och en del av husets arkitektur. Utformningen av takfoten beror på huset i övrigt. Ett murat hus kan t ex ha en murad takfotslist och ett trähus en utskjutande takfot. Det vanliga på villor, uthus och smalhus från 1930, -40 och –50 –talet är att takfoten är uppbyggd av trä och försedd med en utanpåliggande hängränna.

KLLF2002-0070/22 Takstolar.

LX2003-0122 Frilagd takås

LD98-0370 Takfot med profilerad takfotlist

LF98-0042/10 Takfot på hus byggt 1929.

LX2003-0489 Åstak med mittås och sidoåsar