Nyhtestablå

Vedtak

Inom det nordsvenska timmerområdet har vedtak varit typiska för hus av olika slag. Vedtak är lätta och gjordes med fördel branta. Ibland förekom ingen underpanel utan taket bestod bara av två lager grov och bred takved som tagits ut genom klyvning av trädstammar. Det undre lagret togs från stockens mitt och täcklagret från ytterdelarna. Upptill har takveden förenats på olika sätt. Det är bara till uthus som inte är avsedda till förvaring som man har haft yttertak av enbart ved eller bräder i dubbeltäckning. Övriga hus har haft underpanel, klädd med vattenavvisande skikt av näver eller granbark. Underlaget utgörs antingen av kluvna eller sågade bräder, eller av helt eller delat rundvirke däröver ligger näver i minst fem skikt.

KLLF98-0027/09 Vedtak på Moragården, Skansen.

AN-00453 Vedtak på uthus, Svenska högarna.

LX2003-0488 Knäpptak av plank.