Nyhtestablå

Ytterdörrar

Äldre dörrar har ofta en dekorativ utformning och visar prov på stor hantverksskicklighet. Det lönar sig därför att spara och reparera en skadad dörr. Konstruktionen hos en fyllningsdörr är relativt enkel. Gamla dörrar var heller inte limmade vilket gör det ganska lätt att ta isär dem och renovera. Dörrar kräver sällan mera omfattande reparationer. Ofta är det bara en del av dörren som är skadad och delen går att byta ut. 
 
Vanliga skador på ytterdörrar är att de hängt sig och blivit otäta. Men även rötskador i karmen och nedersta ramstycket, sprickor i fyllningarna (speglarna) samt skador kring lås och gångjärn kan förekomma.
 
Skadade delar kan bytas ut eller lagas om dörren tas isär. Detta sker genom att man slår eller borrar ut träpluggarna som håller ihop ramstyckena. 
 
Vid sekelskiftet 1900 blev det vanligare med lim i dörrkonstruktionerna, man struntade i träpluggarna och limmade ihop tapparna istället. Sådana dörrar kan vara svåra att få isär.
 
Måste dörren bytas bör man beställa en exakt kopia hos en snickare.
 
Bräddörrar är relativt enkla att tillverka och är någonting som kan vara roligt att göra själv. Principen är enkel. Mot insidan används stående breda plank som hålls ihop med en diagonal slå och två tvärslåar. På planken spikas profilerade bräder i valfri riktning (se principskiss nedan).

LS/LvLWLD98-0081 Äldre dörrar har ofta en dekorativ utformning. Det lönar sig att spara och reparera en dörr.