Nyhtestablå

Slöjd för pedagoger

Förutom vårt ordinarie kursutbud anordnar vi särskilda fortbildningsdagar under höstlovet. De brukar innehålla mycket praktiskt arbete och ha utrymme för goda samtal om aktuella ämnen.

Det går också att vända sig till oss med önskemål om bredare fortbildningar som passar hela arbetslaget och som knyter ihop slöjden med de andra kärnämnena. Då skräddarsyr vi utbildningen utifrån er arbetsgrupps behov.

Om du vill ha lärarinformation från oss e-posta ditt namn, vilket arbetsområde du har (lärare textilslöjd, lärare hårdslöjd etc) och arbetsplats till oss. Skriv Lärarkontakt i rubriken på ditt e-postmeddelande och skicka till hemslojd@stockholmslansmuseum.se