Nyhtestablå

Ledungen

Ledungen är Stockholms läns hembygdsförbunds tidskrift. Den har en lång tradition som skrift för länets hembygdsförbund.

Ledungen utkommer tre gånger per år i mars, juni och oktober. Juni-tidningen är ett extra tjockt dubbelnummer. Pris helårsprenumeration: 130 kr. Lösnummerpris: 40 kr, dubbelnumret: 55 kr.

Vill du prenumerera
- sätt in 130 kr på Stockholms läns hembygdsförbunds postgiro 58 83 56-6, glöm inte namn och adress.

Lösnummer kan bland annat köpas på länsmuseet.

Länsmuseets kulturhistoriker Lennart Rosander deltar i tidningens redaktionsgrupp. Om du har frågor om prenumerationen eller tidningen kan du höra av dig till hembygdskonsulent Ann Pettersson, ann@hembygd.se, 08-30 21 80 eller Lennart Rosander lennart.rosander@stockholmslansmuseum.seLedungennr4_10 Ledungen nr 4 2010