Nyhtestablå

Ny runsten uppgrävd i Vallentuna

En hittills okänd, närmast komplett, 1000 år gammal runsten har hittats vid Vallentuna kyrka strax norr om Stockholm. En unik händelse som inträffar högst någon gång vart 10:e år.

Sönderhackade delar av runstenar stöter arkeologer på då och då. Men hela, kompletta stenar är mycket sällsynt. Högst någon gång var tionde år dyker en sådan upp. Men nu har det alltså hänt. Vid Vallentuna kyrka, strax norr om Stockholm. Med största sannolikhet är stenen runt 1000 år gammal, menar Stockholms läns museums arkeolog och runexpert Lars Andersson. Lars har också redan tolkat vad som står på stenen. Tyvärr är det allra första ordet halvt bortkapat, men resten lyder ”…fr reste denna sten efter Frösten sin fader”. - Att läsa något som ingen annan läst på 1000 år – det är en smått religiös upplevelse, säger Lars Andersson.

Stenen grävdes faktiskt upp redan i höstas när kyrkogårdsförvaltningen schaktade för att lägga ner en kabel på kyrkogården. Men lera och jord gjorde då att inskriptionerna inte syntes och ingen anade då dess spännande historia. Sedan dess har stenen legat först i ett stenupplag på kyrkans område, för att sedan flyttas till parkeringsplatsen där den legat och utgjort hörnflagga för bilarna. Det var inte förrän vårregnet spolat stenen ren, som kyrkans personal insåg att det låg en skatt mitt på deras parkeringsplats.

Vid Vallentunas gamla 1100-tals kyrka finns idag redan sex kända runstenar placerade. Platsen ingår i besöksområdet Runriket där Stockholms läns museum tillsammans med Täby och Vallentuna kommuner lyfter fram de unika runstensmiljöer som finns runt Vallentuna sjön. Den nya stenen gör förstås området än mer intressant. Den är också en bit i det historiska pussel som museet lägger kring de släkter som rest runstenar i trakten. Via runstensinskriptionerna har museet nämligen lyckats kartlägga två släkters olika släktband och historia.


För mer information om stenen.
Kontakta Mats Vänehem, arkeolog och projektledare för Runriket, tel 08-586 194 63, 076-526 94 63.runsten_vallentuna kyrka1 Runstenen låg på parkeringen utanför kyrkan.