Nyhtestablå

Projekt

Människan har alltid satt sina spår. Vi på Stockholms läns museum dokumenterar både forntid, nutid och framtid.

Genom arkeologiska undersökningar lär vi oss mer om de invånare som befolkat länet under tusentals år. Byggnader av olika slag berättar om människors liv och samhällets ideal och tankesätt. I etnologiska studier lär vi oss mer om vår samtida historia, om det som hände igår och som händer imorgon.

På de här sidorna kan du hitta några exempel på museets verksamhet inom de här områdena.

 

 Lilla dammen, Hamra Lilla dammen Hamra