Nyhtestablå

Några exempel

Här presenterar vi några av de projekt som länsmuseets arkeologer jobbat med under de senaste åren.

Titta också under Rapporter för att hitta fler exempel på vad arkeologerna jobbar med. Där kan också se vad som skett i din kommun.

Arninge
Inför Täby kommuns utbyggnad av Arninge-Ullnaområdet har Riksantikvarieämbetet, UV Mitt tillsammans med Stockholms läns museum undersökt ett gravfält med 26 gravar och en stensträng.

Broby bro i Täby
Arkeolgisk forskningsgrävning vid Broby bro i Täby.
Läs mer på Broby bros egna sidorark_aktuella Några av arkeologens verktyg.