Nyhtestablå

Arkeologi

Arkeologi är ett av länsmuseets stora arbetsområden. Länets många fornlämningar och det stora exploateringstrycket gör att det ofta blir utgrävningar. Vi utför arkeologiska undersökningar på uppdrag av vägverket, kommunerna och företag som alla är skyldiga enligt lag att bekosta att de fornlämningar som måste tas bort först dokumenteras.

På våra större undersökningar ordnar vi visningar för skolan och allmänheten. Resultaten från alla de viktigare utgrävningarna i länet kan du läsa om på dessa webbsidor. Här finns också alla våra senaste rapporter att läsa eller skriva ut.

Mer om länets förhistoria och tips på utflyktsmål hittar du under rubriken "Upptäck länet". I Faktabanken kan du hitta länets alla runristningar.