Nyhtestablå

Arkeologisk ordlista

Att hänga med i arkeologi-tugget är inte alltid helt enkelt. Här bjuder vi därför på en liten parlör till de vanligaste fackuttrycken inom arkeologin.

Stensättning: grav uppbyggd av stenar med en fyllning av jord.
Röseliknande stensättning: stensättning med närmast jordfri fyllning.

Kantkedja:
En vällagd ring av oftast jämnstora stenar som utgör en gravs yttre begränsning.

Gravgömma:
platsen för kvarlevorna och eventuella gravgåvor i t.ex. en stensättning.

Gravskick:
arkeologer talar om två huvudsakliga gravskick - skelettgravar och brandgravar. Skelettgravar är det vi idag kallar jordbegravning, dvs den dödes kropp läggs ner i graven. I det senare fallet rör det sig om gravar där de avlidna har kremerats.

Brandlager:
de brända kvarlevorna har begravts tillsammans med sot och kol från gravbålet och påträffas liggandes i ett lager under t.ex. en stensättning.

Benlager:
de brända kvarlevorna har plockats ut ur resterna efter gravbålet och rensats från sot och kol innan begravningen.

Bengrop:
de brända kvarlevorna har plockats ut ur resterna efter gravbålet och rensats från sot och kol innan de har begravts i en grop under t.ex. en stensättning.

Osteologi. Läran om ryggradsdjurens skelettbroby bro_2009_visning Vad menar han med stensättning?