Nyhtestablå

Bebyggelsehistoria

På Stockholms läns museum hittar du experter som kan det mesta om bebyggelsen i länet.

Byggnader är en stor och viktig del av vårt kulturarv. De berättar om tidens anda, om drömmar, visioner, mode, maktstrukturer och praktiska behov. Stockholms roll som huvudstad och Sveriges största stad har gjort bebyggelsen här mer varierad än i någon annan del av landet. Slott och herresäten, hyreshus- och villabebyggelse från alla olika epoker, kyrkor från tidig medeltid till idag.
Här kan du få information om vilka aktuella projekt som länsmuseets bebyggelseantikvarier arbetar med just nu.

Vill du veta mer om byggnadsvård och få konkreta tips för ditt hus - gå till vår omfattande byggnadsvårdsguide.
Klicka här för att komma till byggnadsvårdsguiden