Nyhtestablå

Fornvård

Stockholms läns museum arbetar med att bygga upp en databas med länets vårdade fornlämningar.

I Stockholms län finns fler än 28 000 lagskyddade fornlämningsplatser. Dessa kan t ex utgöras av forntida gravfält, boplatser eller gamla vrak. Vissa av dem är också välbesökta och uppskattade utflyktsmål. Det stora antalet gör dock att alla inte kan hålla samma standard vad det gäller vård och information. En prioritering är nödvändig.

För att få statusen av vårdade fornlämningar krävs att det finns en vårdplan och att en kontinuerlig besiktning av fornlämningen sker. Den fysiska vården utförs normalt av kommunerna.

Till en välvårdad fornlämning hör också en god information. Det vanligaste sättet att informera om en fornlämningsplats är med en skylt. På senare tid har skyltning börjat kompletteras med information på Internet. Ofta finns så kallade QR-koder på skyltarna som används till att länka smarta telefoner eller plattor till speciella platser på internet. På detta sätt kan informationen göras mer levande och illustrativ. Tillgängligheten ökar också genom att informationen kan ske genom ljudfiler man kan lyssna på i mobilen.

Stockholms läns museums databas över vårdade fornlämningar innehåller de besöksmål som aktivt vårdas. Databasen är ständigt under förändring med uppdatering och tillägg av data. Stockholms läns museum inventerar återkommande de vårdade fornlämningsplatserna. Databasen finns på webbplatsen Kulturarv Stockholm.

Här hittar du fornvårddatabasen. Hjälp gärna oss att komplettera uppgifterna.

Lars Andersson
Arkeolog och projektledare för fornvårdsarbetet på Stockholms läns museumBete på fornläming Bete på fornläming

Skylt_Finsta Skylt vid Finsta