Nyhtestablå

Forskningsprojekt Arkeologi

Större delen av länsmuseets arkeologiska verksamheter sker på uppdrag av externa parter. Men då och då gör museet också egna forskningsgrävningar.

Det största av dessa projekt är grävningarna vid Broby bro. Hit har vi återkommet under en rad år.Broby-forskning Grävning vid Broby bro.