Nyhtestablå

Fotografi

Bilder för framtiden och Samtidsbild är två av de största fotografiska projekt som vi jobbat med på senare tid.

Bilder för framtiden
Hur ska museernas insamlingsverksamhet ta sig an det enorma digitala bildflödet så att inte viktiga delar av vårt fotografiska kulturarv går förlorat på grund av bristande lagrings- och metadatarutiner?

Samtidsbild
Hjälp oss att dokumentera Stockholms län, ladda upp dina bästa bilder till "Samtidsbild".
Här hittar du uppladdningsfuktionen >

Sök efter bilder
Vill du söka efter våra äldre och nyare bilder hittar du dem i "Bildbanken".metatadata2 Digital fotografering

Usb_bilder_for_framdien Hur sparar vi detta?