Nyhtestablå

Projekt: Musik genom tre sekler

Stockholms läns museum har producerat fem CD-skivor med nyinspelad musik från tre sekler. Det är ljudande nedslag i Stockholms musikmiljöer under 1600-, 1700- och 1800-talen – den period som föregår fonogrammets 1900-tal. En serie CD-skivor som frilägger och väcker till liv musik som utgör våra gemensamma musikaliska rötter. Musik som annars skulle ligga stum som glömda notmanuskript och tryck, brev och notiser i våra offentliga arkiv och privata hyllor.

En speciell form av CD-bok
En alldeles speciell vikt har vi velat lägga vid CD-böckernas form och innehåll. Varje skiva ackompanjeras av en skriven guide där varje spår ingår i en berättelse. Styckenas följd utgör en dramaturgisk handling eller beskriver en innehållslig tematik. Dessa berättelser är formulerade på basis av framforskade fakta. Ramberättelserna kan alltså ha inträffat vid den tid som beskrivs!

I varje CD-bok finns också biografier över de medverkande diktarna och kompositörerna, samtliga sångtexter liksom en engelsk sammanfattning. Även den samtida musik- och klangvärlden behandlas.

Många medverkande

Ett stort antal musiker, sångare och musikelever har medverkat på skivorna. Bland dessa kan nämnas Bernt Malmros - cembalo, klavikord, hammarklaver, violin, mm, Ann Hallenberg - mezzosopran, Johan Christensson - tenor, Sören Jansson - violin, Affetti Musicali di Stoccolma och många fler.

Läs mer om varje skiva under respekive rubrik och lyssna på några musikaliska exempel.

Samtliga skivor finns att köpa i museets butik och även via postorder.