Nyhtestablå

Seminarieserie Arkeologi i Stockholms län

På initiativ av Stockholms läns museum startades 1994 seminarieserien "Arkeologi i Stockholms län" som har som syfte att belysa aktuella problemområden inom arkeologin i Stockholms län och stimulera till samarbete, informationsutbyte och debatt mellan grävande institutioner, tillståndsgivande myndighet och universitet. En till två halvdagsseminarier hålls årligen med Stockholms läns museum som värd. Seminariernas innehåll bestäms av en ledningsgrupp bestående av representanter från UV-Mitt (Riksantikvarieämbetet), Stockholms läns museum, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och Arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Seminarierna har en tematisk uppläggning, d v s ett bestämt ämne för varje seminarietillfälle. Under de första åren har vi valt att göra en genomgång av aktuell arkeologi i länet och tagit en period i taget för varje seminarium i kronologisk ordning. Förhoppningen är att dessa seminarier skall komma att belysa det nuvarande forskningsläget i länet och att resultatet skall kunna ligga som grund för ett eventuellt forskningsprogram för länet. För att kunna sprida den kunskap som kommer fram på detta sätt till andra grävande institutioner, länsstyrelser och universitet i landet trycks diskussionsinläggen i en årligen utkommande enkel rapport.

Hittills har följande seminarierapporter publicerats:

Gropkeramikerna.
Denna bok innehåller sex artiklar som behandlar spåren av den så kallade
gropkeramiska kulturen i östra Mellansverige under yngre stenålder.
Artiklarna baseras på föredrag hållna vid ett seminarium på Stockholms
läns museum under våren 2011.
Finns också att ladda ner som lågupplöst pdf. (se nederst på sida.)


Makt, kult och plats
Två seminarier vid Stockholms läns museum. Nacka 2011. Red Peter Bratt och Richard Grönwall
80 kr, porto tillkommer
Finns också att ladda ner som lågupplöst pdf. (se nederst på sida.)

Möte mellan land och vatten i Stockholms län
Ett seminarium vid Stockholms läns museum. Stockholm 2000. Red Peter Bratt & Åsa Lundström
50 kr, porto tillkommer

Yngre järnålder och historisk tid i Stockholms län
Två seminarier vid Stockholms läns museum. Stockholm 1999. Red Peter Bratt & Åsa Lundström
Slut i lager.

Bronsålder och äldre järnålder i Stockholms län
Två seminarier vid Stockholms läns museum. Stockholm 1997. Red Peter Bratt & Åsa Lundström.
50 kr, porto tillkommer

Stenålder i Stockholms län
Två seminarier vid Stockholms läns museum. Stockholm 1996. Red Peter Bratt
50 kr, porto tillkommer

Beställ från museets butik: butiken@stockholmslansmuseum.se