Nyhtestablå

Tjänster Anlita länsmuseet

Du kan anlita Stockholms läns museum inom de flesta av våra arbetsfält, såsom bebyggelsehistoria, foto, arkeologi och etnologi.

Vi har lång och bred erfarenhet inom våra områden.
Bland våra uppdragsgivare finns bland annat Länsstyrelsen i Stockholm, Banverket, länets kommuner, Svenska kyrkan, Vägverket, privata företag samt enskilda personer.

Läs mer om vad vi kan göra inom våra olika fält.ldng2008-0341 Arkeologer i arbete