Nyhtestablå

Information Om projektet "Upptäck länets besöksmål"

Under rubriken Upptäck länets besöksmål har vi samlat en lång rad platser som vi anser är värda ett extra besök. En del är stora och välkända och andra är små och okända. Här presenteras intressanta platser och miljöer från olika tider och från olika delar av länet.

Besöksmålen går att söka dels från en kategorilista, dels på namn och dels från en klickbar karta. Vägvisning i närområdet och skyltad information finns på en del besöksmål, men inte alla. Vissa besöksmål är lätta att ta sig till, andra kräver att du går en bit. Ibland finns café och toalett men inte alltid. Information finns under respektive besöksmål det finns också nedladdningsbara informationsblad på några av platserna. Med tiden kommer alla besöksmålen att få informationsblad.

Vissa platser har i listan blivit märkta med tre stjärnor (***), det betyder inte att de är bättre eller mer intressanta än andra. Däremot har vi arbetat lite mer med dem än de andra. En del har också vissa förutsättningar som saknas på andra ställen, de är extra tydliga och har parkeringsplats och ibland andra faciliteter.

Arbetet sker i samarbete med kommuner, markägare, hembygdsföreningar, församlingar och andra för att hitta bra sätt att upplysa om och förvalta de här platserna på bästa sätt.

På en del platser finns kulturstigar som går igenom flera olika typer av platser, som Forn- och naturstigen vid Täby prästgård och Markim Orkesta-området. I Täby kan man promenera, medan Markim Orkesta är större och kräver bil eller i alla fall cykel.

Till ett antal platser har vi producerat faktablad som man kan skriva ut och ta med sig, eller som man kan se på sin smartphone.

Det finns också en version för mobiltelefoner.

Texterna utarbetades ursprungligen av Rune Edberg 2006, sedan dess har uppdateringar och kompletteringar skett löpande.

Arbetet med att producera informationsblad samt att uppdatera webben kommer att fortsätta kontinuerligt.

 

Bakgrund
Upptäck länet har funnits som projekt på Stockholms läns museum sedan 2004. Då valdes ett stort antal platser ut som ansågs vara extra intressanta att besöka. Efterhand har också fler besöksmål tillkommit.

De senaste åren har dock projektet ändrat karaktär: vi har arbetat mer med ett färre antal besöksmål för att arbeta fram ett bra arbetssätt som vi sedan kan utveckla på fler platser.

Tanken är att vi vill att länsinvånarna får kunskap om alla dessa platser runtom i länet som berättar så mycket om det som har varit och det som format den tid vi lever i idag. De platser som nu finns med behöver också kompletteras så småningom. Vi skulle vilja få in platser och berättelser om andra ställen, ställen som vi inte känner till eller inte tänker på som intressanta.

 

Olika skyddsområden och lagar
Kulturmiljöerna i landet skyddas via ett antal lagar och förordningar. Därtill kommer t ex Riksintressen för kulturmiljövården och världsarvsområden. Ett antal av platserna i Upptäck länet ingår i sådana områden. Riksintressena regleras via 3 kapitlet 6§ i miljöbalken.

Följande platser i Upptäck länet ingår i Riksintresseområden:
•    Brandalslund
•    Adelsö
•    Birka
•    Helgö
•    Stenhamra
•    Dalarö skans
•    Edsbro masugn
•    Skebobruk
•    Ängsö
•    Hammersta
•    Oaxen
•    Området runt Bornsjön i Botkyrka, Salem, Södertälje
•    Venngarn
•    Sigtuna stad
•    Skålhamra
•    Steninge
•    Taxinge Näsby
•    Tullgarn
•    Tyresö slott
•    Markim Orkesta
•    Vada Össeby
•    Gustavsberg
•    Möja, Bockö, Lökaön
•    Vira bruk

I Stockholms län finns tre världsarv:
•    Drottningholm,
•    Birka/Hovgården
•    Skogskyrkogården.

Markim Orkesta sattes 1995 upp på Unescos s.k. tentativa lista för kommande världsarv, men togs bort därifrån 2011.

De lagar som i huvudsak styr kulturmiljövården är
•    Kulturmiljölagen (KML),
•    Plan- och bygglagen (PBL),
•    Miljöbalken,
•    Skogsvårdslagen,
•    Väglagen
•    Förordningen om statliga byggnadsminnen.