Nyhtestablå

Lyssna till landskapets historia

Nu kan du lyssna på historien! Nya ljudfiler finns tillgängliga vid gårdarna Bög och Väsby i naturreservatet Östra Järvafältet. På nyuppsatta skyltar finns QR-koder som leder dig till ljudberättelser om landskapets historia som du kan lyssna på i din smartphone eller på din dator.

I landskapet kring gårdarna finns många spännande historiska miljöer väl bevarade. Vet du exempelvis varför Bögs gård heter Bög? Lyssna på ljudguiderna så får du veta mer om landskapets innehåll!

Söndagen den 4 oktober kl. 13.00 invigs fyra nya ljudfiler och vi träffas intill grindstolparna till Bögs gård. Förutom en dramatiserad berättelse ingår tydliga vägbeskrivningar till platserna.
Du kan också hitta ljudguiderna på www.irismedia.se/landskapetshistoria. Välkommen att lyssna på de spännande berättelserna som finns till landskapet mellan Bög och Väsby.

Stockholms läns museum, Sollentuna kommun och Sveriges Hembygdsförbund bjuder in till invigning och visning av ljudfilerna.

Vill du veta mer kontakta:
Stockholms läns museum:
Gabriele Prenzlau-Enander 073-370 26 16 gabriele@stockholmslansmuseum.se

Sollentuna kommun:
Rikard Dahlén 08-579 215 02, rikard.dahlen@sollentuna.se

Hitta hit:
Ta Norra kolonvägens förlängning norrut in i naturreservatet som kommer du till Bögs gård.
Från Sollentuna leder Knistavägen upp till Norra Kolonvägen.pukveteboggard Pukvete. Bögs gård, Sollentuna kommun. Foto Stefan Örtengård.

jarnaldersaker Järnåldersåker, Bögs gård, Sollentuna kommun. Foto: Stefan Örtengård.

Plöjd åker Kulturlandskap, Bögs gård, Sollentuna kommun. Foto: Stefan Örtengård.