Nyhtestablå

Upptäck konsten

I Stockholms län finns en stor samling offentlig konst - en konstskatt som är helt gratis att besöka. Det handlar om skulpturer i brons, konst på väggar och konstnärliga gestaltningar av olika miljöer som pendeltågsstationer.
 
Det är lätt att rusa förbi, på väg till eller från jobb och olika sysselsättningar. Kanske är konsten som finns närmast oss svårast att upptäcka. Här har vi valt att lyft fram den konst som är lättillgänglig för de allra flesta och visas i kommunernas utemiljöer.

Konstverken på denna hemsida skyddas av upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverken inte får återges eller tillgängliggöras för allmänhet utan tillstånd från rättsinnehavaren.
Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverk till webb-sida till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.
Konstverk av upphovsmän som företräds av BUS återges på denna hemsida med tillstånd av BUS, www.bus.se. Vid önskan att nyttja verket ska BUS kontaktas, telefon 08- 54 55 33 80.

Sök efter konstverk och konstnärer via menyn.
<p>Medvind &copy;Linnea J&ouml;rpeland/BUS 2012</p> ©Linnea Jörpeland/BUS 2012

<p>Sickla Vatten</p>
<p>&copy;Maria &Auml;ngquist Klyvare/BUS 2013</p> ©Maria Ängquist Klyvare/BUS 2013

<p>Den goda hamnen, &copy;Stig Blomberg/BUS 2015</p> Stig Blomberg

<p>Kl&auml;nningdramat och det brinnande hj&auml;rtats g&aring;ngj&auml;rnsdans</p>
<p>&copy;Gittan J&ouml;nsson/BUS (2012)</p> ©Gittan Jönsson/BUS (2012)